UX Expert / Designer (UX Warsaw Project) / THE STORY / Warszawa Projekt

UX Expert / Designer (UX Warsaw Project) / THE STORY
Warszawa / Projekt
http://thestory.pl


Budujemy team niezależnych specjalistów, który weźmie udział w projekcie badania doświadczeń turysty odwiedzającego Warszawę. Jest to projekt pilotażowy prowadzony na zlecenie urzędu miasta, który obejmie dwie ścieżki turystyczne z najważniejszymi zabytkami miasta.

 

We are building a team of independent experts who will take part in study on experiences of a tourist visiting Warsaw. It is a pilot project comissioned by the City of Warsaw, which will include two hiking trails with the most important monuments of the city.


Będziemy badać negatywne i pozytywne doświadczenia oraz rekomendować, co należy poprawić. Czy łatwo jest dotrzeć z punktu A do punktu B? Czy czytelne są procesy zakupu biletu, znalezienia przystanku? itd. Wszystko to, czego doświadcza turysta, odwiedzający nasze miasto.

 

Dlaczego poszukujemy tzw. niezależnych? Chodzi o niezależnych... od nas. :) Chcemy, żeby zespół składał się ze specjalistów, którzy pracują i nie pracują w The Story.

 

Co trzeba będzie zrobić? Przejść przez ścieżkę, zarejestrować swoje doświadczenia, podzielić się z nimi w specjalnie przygotowanym formularzu oraz wziąć udział w spotkaniu eksperckim podsumowującym wnioski ekspertów oraz turystów, którzy również wezmą udział w projekcie.

 

We will explore the negative and positive experiences and recommend what needs to be improved. Is it easy to get from point A to point B? Is it easy to buy a ticket, find a bus stop? etc. Everything what a tourists will experience in our city.

 

Why do we seek so-called independents? As for independent ... from us. :) We want a team made up of professionals who work and do not work in The Story.

 

What you will do? Go through the path, register their experiences, share with them in a specially prepared questionnaire and take part in the meeting of experts summarizing your conclusions as well as tourists', who also take part in the project.


Aplikuj

Jak zgłosić akces? Wysłać swoje cv na adres e-mail. Liczba miejsc jest ograniczona. Planujemy wybrać i zaprosić 4-5 niezależnych specjalistów. W tytule e-maila prosimy dodać "UX Warsaw".

 

What should you do to become an expert? Send your CV to our e - mail address. We plan to select and invite 4-5 independent experts based in Warsaw. In the title of the email please add a " UX Warsaw" .

Osoba kontaktowa

UX Warsaw / Project
e-mail: uxwarsaw@thestory.pl